A QUI VA DIRIGIDA?
 

A) Residents a Catalunya sense límit d'edat ni origen

B) Artistes Catalans que resideixin fora de Catalunya

- ARTISTES EMERGENTS O NO CONEGUTS QUE COMPLEIXIN UN DELS PUNTS ANTERIORS

 

 

 

OBRES
 

En el marc d'aquesta convocatòria s'entengui obres de SCREENDANCE o DANSA EN PANTALLA a aquelles obres de dansa especialment creada per a la càmera on la seva visualització final és exclusivament per a una pantalla.

 

Es comprenen totes les categories derivades com Cinedanza, Videodansa, dansa per a la càmera, dansa audiovisual, dansa en pantalla, etc.

 

- Tema o concepte lliure

 

- Les obres han de tenir una durada màxima de 7 minuts

 

- Cada artista o col·lectiu podrà postular fins a un màxim de 2 obres

 

- Les obres seleccionades hauran de signar un document en què cedeixen els dret d'exhibició.

 

- No hi ha quota de participació, ni pagament per exhibició.

 

- Les obres seran part de l'arxiu de Caída Libre a mesura que sorgeixin altres projectes a partir d'aquesta mostra, els artistes seran notificats.

 

- Els artistes i les seves obres tindran una àmplia difusió a partir de les xarxes de Screendance de FIVC així com per les de Centre Cívic Barceloneta.

 

 

 

PROCEDIMENT

 

Còpia, pega i omple la següent informació, envia-en un correu electrònic a screendancechile@gmail.com

 

Nom de l'obra:

Autor / autors:

Lloc de naixement de l'autor / és:

Residència actual de l'autor / és:

Durada de l'obra:

Lloc de realització:

Any de realització:

Soponsors, patrocinadors:

Ressenya de l'obra (màxim 4 línies)

2 fotografies de la peça

Link d'obra (en cas de ser un vídeo privat enviar claus.

 

Correu electrònic de contacte:

Telèfon de contacte:

Obres anteriors de Screendance i any de realització:

Mostra de les seves obres en Festivals i altres exhibicions:

Pàgina web o bloc de l'autor:

 

 

 

 

 

DATES

 

Tancament de convocatòria: 10 abril 2019 - 11:59 hrs.

* No es reben obres fora del termini de recepció.

 

Procés de selecció i publicació de resultats:

 

Les obres seleccionades seran notificades via e-mail i posteriorment es publicaran al programa al web www.caidalibre.cl/tramuntana abans del 20 de abril -2019.

 

 

PER MES INFORMACIÓ: screendancechile@gmail.com

 

 

 

LATRAMUNTANA SCREENDANCE MOSTRA
 

Les obres seran presentades en una sessió oberta a públic general i gratuïta el dia 25 d'Abril de l'2019 a al Centre Cívic Barceloneta.

 

Organitza i Produeix: Caída Libre amb el suport i col·laboració d'àrea audiovisual del Centre Cívic Barceloneta i Festival Internacional de Danza en Pantalla Chile, FIVC

 

LATRAMUNTANA SCREENDANCE és un projecte Comissariat i produït per Brisa MP

 

 

CENTRE CÍVIC BARCELONETA

C/ Conreria, 1-9-

Metro Barceloneta

Barcelona

Web: http://www.barcelona.cat/ccbarcelonetA

 

 

 

¿A QUIEN VA DIRIGIDA?
 

a) Residentes en Cataluña sin límite de edad ni origen

b) Artistas Catalanes que residan fuera de Cataluña

- Artistas emergentes o no conocidos que cumplan uno de los puntos anteriores

 

 

 

OBRAS

 

En el marco de esta convocatoria se entienda obras de SCREENDANCE o DANZA EN PANTALLA a aquellas obras de danza especialmente creada para la cámara donde su visualización final es exclusivamente para una pantalla.  Se comprenden todas las categorías derivadas como Cinedanza, Videodanza, danza para la cámara, danza audiovisual, danza en pantalla, etc.  en todos sus idiomas.

 

- Tema o concepto libre

 

- Las obras tienen que tener una duración máxima de 7 minutos

 

- Cada artista o colectivo podrá postular hasta un máximo 2 obras

 

- Las obras seleccionadas tendrán que firmar un documento en que ceden los derecho de exhibición.

 

- No hay cuota de participación , ni pago por exhibición.

 

- Las obras serán parte del archivo de Caída Libre en medida que surjan otros proyectos a partir de esta muestra, los artistas serán notificados.

 

- Los artistas y sus obras tendrán una amplia difusión a partir de las redes de Screendance de FIVC así como por las de Centre Cívic Barceloneta.

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO
 

Copia, pega y rellena la siguiente información y envíala en un e-mail a : screendancechile@gmail.com

 

Nombre de la obra:

Autor /autores:

Lugar de nacimiento del autor /es:

Residencia actual del autor/es:

Duración de la obra:

Lugar de realización:

Año de realización:

Soponsors, patrocinadores:

Reseña de la obra (máximo 4 líneas)

2 fotografías de la obra

Link de obra (en caso de ser un video privado enviar claves.

 

E-mail de contacto :

Teléfono de contacto:

obras anteriores de Screendance y año de realización:

Muestra de sus obras en Festivales y otras exhibiciones:

Página web o blog del autor:

 

 

 

 

FECHAS
 

Cierre de convocatoria: 10 de Abril 2019 - 11:59 hrs

* No se reciben obras fuera del plazo de recepción.

 

Proceso de selección y publicación de resultados:

 

Las obras seleccionadas serán notificadas vía e-mail y posteriormente se publicarán en la web http://www.caidalibre.cl/tramuntana/ antes del 20 de Abril-2019.

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: screendancechile@gmail.com

 

 

 

 

LATRAMUNTANA SCREENDANCE MUESTRA

 

Las obras serán presentadas en una sesión abierta a público general y gratuita el día 25 de Abril del 2019 en el Centre Cívic Barceloneta.

 

Organiza y Produce : Caída Libre con el soporte y colaboración de área audiovisual del Centre Cívic Barceloneta y Festival internacional de Danza en Pantalla Chile, FIVC.

 

LATRAMUNTANA SCREENDANCE es un proyecto Comisariado y producido por Brisa MP

 

 

CENTRE CÍVIC BARCELONETA

C/ Conreria, 1-9-

Metro Barceloneta

Barcelona

Web: http://www.barcelona.cat/ccbarceloneta

LATRAMUNTANA SCREENDANCE 

Mostra de Dansa en pantalla FETA A CATALUNYA 

 

A Barcelona trobem projectes de difusió de dansa en pantalla que van iniciar el treball amb la destacada artista Núria Font Solà ja per la dècada del 90. Projectes que van donar continuïtat altres productors i artistes creat espais per a la screendance des de diferents angles.

 

Volem observar el teixit d'artistes que treballa a Catalunya i que no tenen espais d'exhibició en el seu camí creatiu . Artistes que han creat peces de Dansa en Cinema i vídeo, i que per les exigències tècniques de les producció de Screendance que són cada vegada més altes, no han tingut l'oportunitat d'exhibir les seves obres públicament.

 

 

D'aquesta manera LATRAMUNTANA SCREENDANCE s'expressa com una  plataforma de difusió i acompanyament que posi en valor els processos creatius i propostes d'artistes catalans o residents "no coneguts", invisibilitzats, per donar una oportunitat exhibir les seves propostes, conèixer-los i establir llaços de interacció.

 

Acompanyem aquest procés des del Festival Internacional de Dansa en Pantalla FIVC, Festival professional i independent que exhibeix peces de Cinema de dansa, Videodansa, Experimental i Documental de fa més de 10 anys a Santiago de Xile, i recorre altres regions del país així com estableix llaços de col·laboració amb projectes similars en diferents ciutats del món. www.videodanza.cl

 

La mostra té un temps de programació limitat, de manera que en la present convocatòria les obres entraran en un procés de selecció.

 

 

La Tramuntana vinguda del nord passarà per entre els cims dels Pirineus fins solcar el mar Mediterraneo ... moviment, força i empenta ... característiques de la creació artística contemporània que voreja les disciplines, les connecta i les transforma.

 

 

deixa't portar per la tramuntana …. Estarem ansioses de conèixer el teu obra !

 

 

 

 

 

TEX ESPAÑOL 

 

En Barcelona encontramos proyectos de difusión de danza en pantalla que iniciaron el trabajo con la destacada artista Nuria Font Solá ya por la década del 90. Proyectos que dieron continuidad otros productores y artistas creado espacios para la screendance desde diferentes ángulos.

 

Queremos observar el tejido de artistas que trabaja en Cataluña y que carecen de espacios de exhibición en su camino creativo. Artistas que han creado piezas de Danza en Cine y video,  y que por las exigencias técnicas de las producción de Screendance que son cada vez más altas, no han tenido la oportunidad de exhibir sus obras públicamente.

 

 

De esta forma LA TRAMUNTANA SCREENDANCE se expresa como una especie de plataforma de difusión y acompañamiento que ponga en valor los procesos creativos y propuestas de artistas catalanes o residentes “no conocidos” , invisibilizados, para dar una oportunidad  exhibir sus propuestas, conocerlos y establecer lazos de interacción.

 

Acompañamos este proceso desde el Festival Internacional de Danza en Pantalla FIVC, Festival profesional e independiente que exhibe piezas de Cine de danza, Videodanza , Experimental y Documental de hace más de 10 años en Santiago de Chile, y recorre otras regiones del país así como establece lazos de colaboración con proyectos similares en distintas ciudades del mundo. www.videodanza.cl

 

 

La muestra tiene un tiempo de programación limitado, por lo que en la presente convocatoria las obras entrarán en un proceso de selección .

 

 

La Tramuntana venida del norte pasará por entre las cumbres de los Pirineos hasta surcar el Mediterráneo…  movimiento, fuerza y empuje …características de la creación artística contemporánea que bordea las disciplinas, las conecta y las transforma.

 

 

Déjate llevar por la tramontana …estamos ansiosas de ver tu obra !

 

 

LATRAMUNTANA SCREENDANCE 

Mostra de Dansa en pantalla FETA A CATALUNYA 

 

¨La creació és un ocell sense pla de vol que mai volarà en línia recta¨

 

Violeta Parra

¨La creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta¨

 

Violeta Parra

gallery/la_tramuntana_call